Απόστολος Λακασάς

Απόστολος Λακασάς

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΕΛΛΑΔΑ

Η «παπαγαλία» πλήττει την Ιστορία

Στόχος του ΙΕΠ είναι η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του μαθήματος. Η ομάδα εργασίας του Ινστιτούτου προτείνει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη νεότερη και σύγχρονη εποχή.