Τάκης Θεοδωρόπουλος

Τάκης Θεοδωρόπουλος

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι τίμιοι και οι άλλοι

Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο ως άνω κατηγορίες κατατάσσετε εαυτούς, φίλοι αναγνώστες. Διότι, εάν αντελήφθην καλώς, μετά την πέμπτη πρωινή της χθεσινής ημέρας ο Ελλην διεσπάσθη ίνα αναπαραχθεί, όπως οι αμοιβάδες και οι λοιποί μονοκύτταροι οργανισμοί που δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους, ελλείψει μύτης.